IGSHPA Sweden

2015-11-24 14:02:00 -

Stures Brunnsborrningar AB är på plats i Kansas City för att representera IGSHPA Sweden och Avanti där vi har olika uppdrag i föreningarna.

Under IGSHPA konferensen som hålls årligen på olika platser i USA blev IGSHPA Sweden ombedda att prata om hur trenderna i Sverige ser ut gällande geoenergi. Presentationen hölls av Jose Acuna som representerar både KTH och Avanti. En av inslagen i presentationen handlade om Akademiska Hus nya geoenergilager som Stures Brunnsborrningar utförde under 2014-2015.

Presentationen spelades in och kommer läggas upp inom kort.

Läs mer: http://avantisystem.se/igshpa-sweden/

Jonas