Kombinera bergvärme med solpanel

2015-11-20 08:32:43 -

För snart 3 år sedan installerade Stures Brunnsborrningar AB solceller på taket i verkstaden, Sedan dess har vi producerat ca:35 000 kWh per år.

Kombinationen med bergvärmepump & solceller gör att vi blir självförsörjande när det gäller värme, kyla, varmvatten samt övrig elförbrukning. Investeringskostnaden är snart betald då vi årligen spar mellan 35 - 40.000:- i uppvärmningskostnader. En bonus är att det blir ett extremt miljövänligt sätt att värma upp en byggnad på.

Vill du veta mer om anläggningen kontakta oss!

admin