Kv:Lindblomman

2015-11-24 13:53:01 -
I våras fick Stures brunnsborrningar AB en förfrågan av Ikano Bostad att göra ett provborrhål och en DTRT-Mätning på Kv:Lindblomman i Hässelby där 64 lägenheter skall byggas. DTRT utfördes för att få fram ett dimensioneringsunderlag för framtida bergvärmeanläggningen.

Borrhålet belastades med ca 6000 W värme och köldbärarflödet var stabilt och lika med 0,35l/s. Denna effekt är beräknad med hänsyn... till köldbärarens termiska egenskaper.

Responstestet resulterade i följande värden:

Temperatur i ostört berg = 8,75ºC
Bergets värmeledningsförmåga = 3,67 W/mK
Borrhålsmotstånd = 0,10 Km/W.

Med hjälp av denna mätning kom man fram till att 12st borrhål behövde borras á 190 meter. Borrhålen har Stures Brunnsborrningar precis borrat klart, nu påbörjas installation av markrör & samlingsbrunnar till undercentralen.

har Ni frågor gällande TRT/DTRT hör av er till oss..
Jonas