Galgvreten Enköping

2015-11-24 14:13:58 -

Stures Brunnsborrningar AB borrade för 1300 kw värmepump, 19 000 borrmeter uppdelat på 84 borrhål som tillsammans med en köldmediekylare värmer 468 lägenheter i Enköping.

Jonas