Karlaplan, Stockholm

2015-11-24 15:13:15 -

Musketören 10 har 17 lägenheter om totalt 3 600 kvadratmeter och 400 kvadratmeter lokalyta. Fram till förra hösten värmdes fastigheten med hjälp av fjärrvärme. I november 2012 togs den nya bergvärmeanläggningen i drift, och under det första halvåret har man inte haft några som helst driftproblem.
Bergvärmen tas nu upp ur berget under gatan på Karlaplan, där asfalten döljer nio hål som vart och ett är 300 meter djupt. I fastighetens källare invid fjärrvärmecentralen är värmesystemet uppbyggt runt tre värmepumpar från Viessmann.

Jonas