Lasse Åberg Muesum, Bålsta

2015-11-24 14:34:36 -

Gör som Lasse Åberg, Installera IVT Värmepump och God El och gör en besparing på över hundratusen kronor per år i uppvärmningskostnader.

Du gör även en insats för miljön med förnyelsebar energi.

Jonas