Tjänster

 

   
För den som vil ha ett tryggt och bekymmersfritt energisystem med låga driftskostnader kan lungt välja ett bergvärmesystem   Vid stora byggentreprenader, tunnel & vägbyggen kan det finnas behov av grundvattensänkningar eller pålningsarbeten   Borrhålet kan spela en viktig energisparande roll även när det gäller kyla. Samma system som används för att värma kan även användas för att kyla fastigheten.
 
 
   
En noggran projektering är grunden till hur stor besparingen blir för geoenerganläggningen. Vi hjäper er att optimera erat system   Vi servar och installerar vatten & energianläggningar. För att säkerställa kvaliten på dricksvattnet kan brunnen vara i behov av en översyn med tiden   Sedan 1946 har vi borrat för dricksvatten åt både stora som små fastigheter. Vi hjälper er att hitta en lösning för just erat behov