Entreprenadborrning

Vid stora byggentreprenader, tunnel & vägbyggen kan det finnas behov av grundvattensänkning eller pålningsarbeten.

Fördelen med borrade pålar är att det inte blir lika stor påfrestning på närliggande miljö i form av buller och vibrationer jämfört med t.ex. cementpålar.

  • Grundvattensänkningar
  • Horisontalborrning
  • Borrade pålar
  • Borrning för vägräcken