Vattenborrning

Vi hjälper dig med en helhetslösning för dina behov. Dessutom har vi en hög teknisk kompetens. Nedan förklarar vi varför detta är viktigt.

Markförhållandena avgör vilken teknik som bör användas för att borra en brunn. I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.

Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett rakt borrhål ned till önskat djup. Arbetet sker snabbt och relativt tyst. Normalt tar det en arbetsdag att borra klart brunnen.

Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt. Det vet vi som erfarna brunnsborrare. Med våran geologiska kunskap kan vi hjälpa till med en brunnsplacering.

Varför välja oss?

  • Stort kunnande i brunnsanläggning, täthet mot ytvatten med mera.
  • Lång erfarenhet av pumpinstallationer.
  • Frostfri, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup.
  • Du slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning.
  • Alla känsliga komponenter placeras inne i huset.
  • Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar mm.
  • Adapterlösning kräver mindre utrymme än ett brunnshus och är oftast billigare.
  • Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet.
  • Kostnadsgaranti ingår.
  • Du får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten.